Naxçıvan MR Vergilər Nazirliyi

Cümə, 17 Avqust 2018

 

Biz bazar iqtisadiyyatını
vergi yolu ilə tənzimləməliyik.

HEYDƏR ƏLİYEV.