Çərşənbə, 21 Mart 2018

 

Biz bazar iqtisadiyyatını
vergi yolu ilə tənzimləməliyik.

HEYDƏR ƏLİYEV.