VERGİLƏRƏ AİD NƏŞRLƏR

Vergi Məcəlləsinə 2019-cu ildə edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə əlaqədar vergi ödəyiciləri üçün məlumat

Vergi növləri barədə

Vergi ödəyicilərinin hüquqları və vəzifələri

Sadələşdirilmiş vergi

Əlavə dəyər vergisi

Torpaq vergisi

Aksizlər

Müəssisələrin əmlak vergisi

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

Fiziki şəxslərin vergi uçotu

Avtonəqliyyat xidməti üzrə sadələşdirilmiş vergi

Bələdiyyə vergiləri

Daşınmaz əmlakın vergiyə cəlb edilməsi

Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı

Mədən vergisi

Mənfəət vergisi

Muzdlu işlə əlaqədar tutulan gəlir vergisi və məcburi dövlət sosial sığorta haqqı

Nağd pul hesablaşmalarının aparılması

Sabit vergi

Vergi inzibatçılığı

-  Elektron xidmətlərin tətbiqi ilə bağlı Bələdçi

"Onlayn Kargüzarlıq"

Fiziki şəxslərin elektron Qeydiyyatı

Hüquqi şəxslərin elektron Qeydiyyatı / Yerli investisiyalı MMC-lərin elektron qeydiyyatı

"E-Bəyannamənin tətbiqi"

"ƏDV depoziti hesabı"

Nağdsız hesablaşmalar və POS-terminaldan istifadə qaydaları

Nəzarət-Kassa Aparatı və Ciddi hesabat blanklarının tətbiqi xüsusiyyətləri

Vergi borcları vaxtında ödənilmədikdə vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən inzibati tədbirlər

Digər nəşrlər

Mobil nömrə və FİN kodla yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin onlayn dövlət qeydiyyatı 

Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydasına dair Praktiki Vəsait

İctimai iaşə fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydasına dair Praktiki Vəsait

Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydalarına dair Praktiki Vəsait

İstehsal fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydalarına dair Praktiki Vəsait

Əmək müqaviləsinin bağlanması: hüquqi və inzibati prosedurlar 

Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki vəsaitlər

Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında Yaddaş

"Elektron vergi hesab-fakturaların" proqram təminatından istifadə kitabçası

Korrupsiyaya yox deyək!

Vergilərin əhəmiyyəti və ya yeddi nağıl axşamı - III-V siniflər üçün dərs vəsaiti

Vergi Ensiklopediyası

Vergilər haqqında etüdlər

İnnovasiya iqtisadiyyatı və vergi stimullaşdırılması

Ünvanlı vergi xidmətləri

VERGİLƏR (6-8-ci siniflər üçün dərs vəsaiti)

VERGİLƏR (9-11-ci siniflər üçün dərs vəsaiti)

Vergitutmanın nəzəri və metodoloji əsasları

Vergilər və vergitutma (dərslik)

Vergi və investisiya

Vergiyə giriş (dərslik)

Vergi mədəniyyəti 1-ci hissə

Vergi Mədəniyyəti (əlavələr edilmiş ikinci nəşr)