MƏQALƏLƏR

Göstər: 
1 Zərərlərin növbəti ilin gəlirləri hesabına kompensasiya edilməsi
2 Sahibkarlıq fəaliyyətinə görə sosial sığorta haqqının hesablanması
3 Sığortaya görə ödənilmiş vəsaitin gəlir vergisinə cəlb edilməsi
4 Malların idxalına görə ƏDV-nin hesablanması
5 Qeyri-rezidentlərə göstərilən xidmətlərə ƏDV-nin hesablanması
6 Mikro sahibkarlıq subyektlərində vergilərin hesablanması
7 ƏDV tutulan əməliyyatlar və ƏDV-dən azad edilmiş əməliyyatlar apardıqda ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi
8 Gəlir vergisinin hesablanması
9 Ezamiyyə xərclərinin hesablanması qaydası
10 Sığortaya görə gəlir vergisinə azadolma məbləğinin tətbiqi
11 Əmlak vergisinə azadolma məbləğinin tətbiqi
12 İcarə haqqından ödəmə mənbəyində vergi tutulması
13 İcarə müqaviləsi və tərəflərin vergi öhdəliyi
14 Verginin sıfır dərəcə ilə tutulması
15 Uçotda olmayan fiziki şəxslərin gəlir vergisinin hesablanması
16 Əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə edənlərin vergi öhdəlikləri
17 Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsindən sadələşdirilmiş verginin tutulması
18 Müəssisənin əmlakı qalıq dəyərindən artıq qiymətə sığortalandıqda əmlak vergisi necə hesablanır?
19 Sosial sığorta haqqının sahibkarlıq fəaliyyətinə və işçilərə görə hesablanması
20 ƏDV məqsədləri üçün avans vəsait daxil olduqda vergi tutulan əməliyyatlar

İnternet vergi idarəsi

30804
Bu gün
Dünən
Bu ay
360
284
1225
Tarix: 04-08-2020