ELEKTRON XİDMƏTLƏR

1. Elektron bəyannamənin qəbulu
2. Elektron vergi hesab fakturasının qəbulu
3. Vahid depozit hesabı vasitəsilə ƏDV üzrə elektron ödənişlərin və əvəzləşmələrin aparılması
4. Kommersiya hüquqi şəxslərin və fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması
5. ƏDV məqsədləri üçün onlayn qeydiyyat və qeydiyyatın ləğv edilməsi
6. Banklarda hesabların açılması üçün şəhadətnamə-dublikatın verilməsi
7. Vergi və digər büdcə daxilolmalarının internet vasitəsilə ödənilməsi
8. Bəyannamələrin vergi orqanları tərəfindən hazırlanması və təsdiq edilmək üçün vergi ödəyicilərinə göndərilməsi
9. Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi
10. Vergi öhdəliyinin yaranmaması haqqında arayışların vergi orqanına təqdim edilməsi
11. Vergi borcu barədə arayışın verilməsi üçün müraciətin qəbulu
12. Şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarışın verilməsi üçün müraciətin qəbulu
13. Üzləşmə aktlarının verilməsi üçün müraciətin qəbulu
14. Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması
15. Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması
16. Nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması
17. POS-terminalın onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması
18. Hüquqi və fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması  və bərpası
19. Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması və bərpası
20. Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn dayandırılması və bərpası
21. Hüquqi və fiziki şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi
22. Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi
23. Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi
24. Vergi kalkulyatorlarıları
25. İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi
26. Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi
27. Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatlarının verilməsi
28. ƏDV ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi
29. Kommersiya hüquqi şəxsin adının unikallığının yoxlanılması
30. Çağrı Mərkəzində vergi qanunvericiliyi və elektron xidmətlərin tətbiqi ilə bağlı sualların cavablandırılması
31. Çağrı Mərkəzində vergi növləri barədə məlumatın verilməsi
32. Vergi borcu barədə məlumatın verilməsi
33. Vergi orqanlarına xidmətə qəbul üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
34. Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması üçün ərizələrin qəbulu
35. Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında arayışın təqdim edilməsi
36. Gəlir və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə ərizələrin qəbulu
37. Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması
38. Hazır sənəd barədə məlumatın verilməsi
39. Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında sabit qəbzin verilməsi
40. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması məqsədi ilə müraciətin təqdim edilməsi
41. Ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məlumat
42. Vergilər nazirliyinə müraciət
43. Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi
44. Sıfır faiz (0%) dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb olunma haqqında sertifikatın təqdim edilməsi

İnternet vergi idarəsi

30853
Bu gün
Dünən
Bu ay
36
373
1274
Tarix: 05-08-2020