ELEKTRON XİDMƏTLƏR

1. Elektron bəyannamənin qəbulu;
2. Elektron vergi hesab fakturasının qəbulu;
3. Vahid depozit hesabı vasitəsilə ƏDV üzrə elektron ödənişlərin və əvəzləşmələrin aparılması;
4. Kommersiya hüquqi şəxslərin və fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması;
5. ƏDV məqsədləri üçün onlayn qeydiyyat və qeydiyyatın ləğv edilməsi;
6. Banklarda hesabların açılması üçün şəhadətnamə-dublikatın verilməsi;
7. Vergi və digər büdcə daxilolmalarının internet vasitəsilə ödənilməsi;
8. Bəyannamələrin vergi orqanları tərəfindən hazırlanması və təsdiq edilmək üçün vergi ödəyicilərinə göndərilməsi;
9. Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi;
10. Vergi öhdəliyinin yaranmaması haqqında arayışların vergi orqanına təqdim edilməsi;
11. Vergi borcu barədə arayışın verilməsi üçün müraciətin qəbulu;
12. Şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarışın verilməsi üçün müraciətin qəbulu;
13. Üzləşmə aktlarının verilməsi üçün müraciətin qəbulu;
14. Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması;
15. Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması;
16. Nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması;
17. POS-terminalın onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması;
18. Hüquqi və fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması və bərpası;
19. Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması və bərpası;
20. Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn dayandırılması və bərpası;
21. Hüquqi və fiziki şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi;
22. Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi;
23. Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi;
24. Vergi kalkulyatorlarıları;
25. İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi;
26. Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi;
27. Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatlarının verilməsi;
28. ƏDV ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi;
29. Kommersiya hüquqi şəxsin adının unikallığının yoxlanılması;
30. Çağrı Mərkəzində vergi qanunvericiliyi və elektron xidmətlərin tətbiqi ilə bağlı sualların cavablandırılması;
31. Çağrı Mərkəzində vergi növləri barədə məlumatın verilməsi;
32. Vergi borcu barədə məlumatın verilməsi;
33. Vergi orqanlarına xidmətə qəbul üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu;
34. Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması üçün ərizələrin qəbulu;
35. Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında arayışın təqdim edilməsi;
36. Gəlir və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə ərizələrin qəbulu;
37. Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması;
38. Hazır sənəd barədə məlumatın verilməsi;
39. Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında sabit qəbzin verilməsi;
40. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması məqsədi ilə müraciətin təqdim edilməsi;
41. Ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məlumat;
42. Vergilər nazirliyinə müraciət;
43. Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi;
44. Sıfır faiz (0%) dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb olunma haqqında sertifikatın təqdim edilməsi;

  • Ünvan: AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Əziz Əliyev küçəsi 39 

    Telefon: (+99436) 545 77 53

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Naxçıvan MR İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
    Dövlət Vergi Xidməti © - 2024

372098
Bu gün
Dünən
Bu ay
96
268
7336